Bezpečnost chodců a vyřešení parkování na Nádraží Roztoky – studie a projektová dokumentace

Cílem je vytvoření více možných návrhů, jak zlepšit funkčnost příměstské vlakové dopravy v Roztokách. Problémem je zajištění bezpečného příchodů chodců k nástupišti/čekárně a obecně parkování i příjezd/odjezd aut z/na parkoviště. Výstupem bude projektová dokumentace pro vytvoření či zadávací dokumentaci na veřejnou soutěž. Přínos: bezpečný přechod/průchod chodců k nádraží (zejména dětí), lépe řešená možnost parkování a příjezdu a odjezdu aut z nádražního parkoviště. Pomůže také získat dodatečná parkovací místa efektivnějším využitím prostor.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Cíl:
Navrhnout jak nejefektivněji využít komunikací u nádraží tak, aby chodci neskákali pod kola přijíždějících aut a obyvatelé mohli u nádraží zaparkovat i po 8. hodině ranní.
Možnosti k rozpracování:
1. přechod pro chodce od „lávky“ i autobusové zastávky
2. návrh rozšíření parkovacích míst (kapacit) efektivnějším využitím prostor
3. přetvoření křovinatého a nevyužitého pásu před budovou nádraží (parkování napříč místo podélně) => dodatečná parkovací místa
Výstup:
Alternativní návrhy a vybraný (nejvhodnější) zpracovat do podoby projektové/realizační dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro realizaci nebo veřejnou zakázku na dodávku a realizaci díla.
Přínosy:
1. bezpečný přechod/průchod chodců k nádraží (zejména dětí),
2. lépe řešená možnost parkování při rostoucí poptávce po příměstské dopravě
3. vyřešení nekolizního příjezdu a odjezdu aut z nádražního parkoviště.
4. zisk dodatečných parkovacích míst efektivnějším využitím prostor.

Idea:
Využití vlakového spojení Roztoky – Praha narůstá, ale nádražní parkoviště (ani okolí) kapacitně nestačí a navíc není zajištěn bezpečný přechod cestujících k autobusům a lávce pro chodce.

Odhadované náklady

100000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Parkování u lávky není z důvodů uložení sítí možné. Studie parkovacího domu je zpracovaná, projektová dokumentace před dokončením, přechody pro chodce nepovolila Policie ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *