Které nápady pro Roztoky budou realizovány?

Podívejte se na výsledky hlasování!

Co je Dobrý nápad?

„Dobrý nápad“ je tzv. participativní rozpočet. Nabízí občanům možnost podílet se na nakládání s veřejnými prostředky, umožňuje ovlivňovat použití části zdrojů veřejného rozpočtu a otevírá dialog mezi občany a volenými zástupci města i mezi občany navzájem.

Harmonogram

Radnice uvolní 200 tis ze svého rozpočtu

1. září 2019

Lidé přijdou s návrhy

do 10. ledna 2020

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

do 15. února 2020

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

z důvodu COVID-19 zrušeno

O návrzích proběhne hlasování

17. dubna - 25. května 2020

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

do konce 2020

Dejte vědět o stránce sousedům

Share on email
Sdílet přes e-mail
Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Share on whatsapp
Sdílet na WhatsAppu

Aktuality