Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky participativního rozpočtu

Kdo může návrh podat?

Navrhovatelem může být kterýkoliv občan Dačic. Navrhovatel musí zajistit podporu svého návrhu od dvou garantů. Garantem návrhu musí být občan města Dačic starší 15 let. V případě, že je navrhovatelem osoba mladší 15 let, pak musí být alespoň jeden z garantů jeho zákonný zástupce. Každý občan může podat i podpořit více než jeden návrh.

Pomůže mi někdo s návrhem?

Občan Dačic může tvorbu návrhu konzultovat s koordinátorkou. Je žádoucí, aby aktivně spolupracoval s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad bude plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

Kde může být návrh realizován?

Návrh musí být realizován na území města Dačic. Pozemky a budovy, kterých se bude Váš návrh týkat, by měly být ve vlastnictví města. 

Čeho se může návrh týkat?

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy týkat. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, volnočasové aktivity a podobně. Návrh v této oblasti musí splňovat, aby měl přínos pro město a jeho občany. Realizace návrhu musí být také v souladu se strategickým, územním plánem města a s platnými právními předpisy ČR.

Inspirací pro Vás mohou být již realizované projekty z jiných měst. 

Kolik peněz je na návrhy vyčleněno?

Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 250 000 Kč včetně DPH a roční provozní náklady nesmí přesáhnout 20 % z pořizovací ceny. Minimální výše ceny návrhu musí být 10 000 Kč. Realizace Vašeho návrhu nesmí překročit daný finanční rozpočet. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci. Investiční návrh musí být udržitelný po dobu 5 let. Návrhy nesmí naplňovat činnosti, které jsou už podporovány dle Směrnice zastupitelstva 2/2019 „Zásady poskytování podpor města Dačice“.

Jak a kam návrh zadat?

Návrh musí obsahovat podklady – informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí mít vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu. Návrh lze podat online, e-mailem nebo na podatelně městského úřadu.

Do kdy musím návrh podat?

Návrh je nutné podat do konce května tj. 31. května 2021. 

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu zdravemesto@dacice.cz

Podání na Městském úřadě

podávejte na podatelně městského úřadu