O Tvoříme Dačice

Tvoříme Dačice je výzva pro občany Dačic ke změně prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Město vymezí část peněz z ročního rozpočtu a občané pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v následujícím roce vylepšit. 

Město pro Tvoříme Dačice vyčlenilo 250 000 Kč.

Jaký je postup?

  1. Občané předkládají návrhy.
  2. Město Dačice návrhy posoudí a případně je ve spolupráci s autory upraví k realizaci.
  3. Společně se setkáme on-line s autory a občany, kde se dozvíme více informací k návrhům.  Nebude chybět ani vedení města se zástupci odborů MěÚ, které společně s autory dotvoří návrh tak, aby mohl být postoupen do poslední fáze. 
  4. Návrhy se roztřídí a upraví do finální podoby postupující do hlasování.
  5. Vyvrcholením procesu participativního rozpočtování je on-line hlasování o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány.

 

Jaké nápady můžete zaslat?

Nápady by měly být v první řadě prospěšné a užitečné. Může to být například nový záhon růží, vysázené stromy v ulici, lavička na zastávce autobusu, koše na odpadky, cyklostojany… Dětem a nakonec i rodičům může udělat radost například nový herní prvek na hřišti, ve skateparku nebo přístřešek pro společná setkání. Dalo by se toho vymyslet opravdu mnoho. To je ale už na Vás!
Inspirací pro Vás mohou být již realizované projekty z jiných měst. 

Podrobné znění pravidel najdete zde

Harmonogram 2020

Radnice uvolní část rozpočtu

duben 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

1. - 31. květen 2021

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

červen - srpen 2021

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

červen 2021

O návrzích proběhne hlasování

1. - 19. září 2021

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

říjen 2021 a dál

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.