Status návrhu: V realizaci

Dětské hřiště

Dětské hřiště

Můj návrh je na rozšíření dětského hřiště v ulici Bahenní. Dopadová plocha – kačírek 400mm na 167m2. Herní prvky – lanovka, velký komlex sítí, žebříků, lan, rotační kláda, ručkovací dráha, skluzavka, slide tyče, kladiny, houpací kůň a beran, šeptanda, zastínění, lavička. Podrobnosti v přiložených produktovýchh listech.