Jak pokračujeme s realizací Vašich návrhů?

Hřiště v Bahenní bude brzy hotové! U letošního vítěze řešíme pozemkové možnosti.

Jak se Chopit Chotěboře?

Chopte se Chotěboře je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu a občané podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Město pro Chopte se Chotěboře vyčlenilo 1 000 000 Kč.

Harmonogram

Radnice schválí aktuální ročník

28. dubna 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

květen-srpen 2021

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

srpen 2021

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

srpen-září 2021

O návrzích proběhne veřejné hlasování

září 2021

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

od října 2021 začnou přípravy

Dejte vědět o stránce sousedům

Share on email
Sdílet přes e-mail
Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Share on whatsapp
Sdílet na WhatsAppu

Aktuality