Co je „Chop se Chýně“

Chop se Chýně je tzv. participativní rozpočet. To znamená, že občané rozhodují o tom, jak budou peníze využity.

Chop se Chýně Vám umožní zapojit se do rozhodování o rozvoji naší obce. Vedení obce vyčlenilo 450 000,- Kč z rozpočtu a teď je na Vás, abyste vymysleli a rozhodli o tom, co se za tyto peníze v obci v následujícím roce vylepší, zrealizuje nebo změní. Vše je velmi jednoduché! 

Zašlete nám svůj nápad, my ho posoudíme z hlediska realizovatelnosti a ve veřejném hlasování se rozhodne, které z došlých návrhů budou realizované. 

Společně se setkají autoři s lidmi, kteří se chtějí o návrzích či autorech dozvědět více. Na takovém veřejném setkání mohou všichni nejen diskutovat o přesné podobě návrhů, ale mohou se dozvědět mnohé o své obci a o tom, jak vlastně funguje.

Jaké nápady můžete zaslat?

V participativním rozpočtu je prostor pro kreativitu a nápady obyvatel obce. Může se jednat o občanské projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových prvků i o „měkké“ projekty typu vzdělávání, slavností či sousedských setkávání. Váš nápad zhodnotíme z hlediska pravidel, případně jej s vámi prodiskutujeme. Nyní je to na Vás!

Harmonogram

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají.

25. října až 17. listopadu 2019

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci. Veřejné setkání autorů v knihovně ZŠ Chýně 4. 12. 2019.

listopad až prosinec 2019

Návrhy prodiskutují občané
mezi sebou. Prezentace návrhů.

leden 2020

O návrzích proběhne hlasování

5. února až 16. února 2020

Obec zajistí realizaci vybraných návrhů

březen až prosinec 2020

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.

Podoba procesu a výše částky rozdělované v participativním rozpočtu se liší město od města. Neplatí ale, že by participativní rozpočet přinášel do rozpočtu obce nadbytečné výdaje – naopak. Ve dnes již legendárním brazilském Porto Alegre se participativní rozpočtování prosadilo právě ve chvíli, kdy se město ocitlo na pokraji krachu, a radnice oslovila občany, aby rozhodli o tom, co pokládají za nezbytné výdaje. V jihoamerických městech se nyní takto rozhoduje i o základních městských službách, a proto se často jedná i o desítky procent z celkového rozpočtu. Tomu pak odpovídá i struktura rozhodování – diskuze o navrhovaných projektech se rozvíjí v řadě tematických či oblastně zaměřených pracovních skupin, kterých se účastní velké množství obyvatel.

V Evropě je situace jiná. Rozhodování o strategických investicích do infrastruktury jsou stále na vedení měst a v participativním rozpočtu dávají prostor spíše kreativitě a nápadům obyvatel. Často jde o občanské projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor a zeleně, ale i o „měkké“ projekty typu vzdělávání, slavností či sousedských setkávání.

Zapojte se!

Pomozte propagovat podané návrhy.