Višňovkou od altánu k želvě

Projekt spočívá ve vybudování nové pěšiny v parku Višňovka, a to na jižním okraji parku mezi svahem a plotem přiléhajících parcel rodinných domů. Jednalo by se o propojení na trase od altánu až k dětskému hřišti s dřevěnou želvou. Vznikla by tak alternativní trasa pro pěší, vedená mimo dosah silnice, což by jistě ocenili především rodiče malých dětí.
Realizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Trasa nové cesty by byla vedena převážně po parcele 171/7 a měla by propojit dolní část Višňovky s horní částí až do ulice Bolzanova. Délka této trasy je přibližně 200 metrů. Stavbě by muselo předcházet geodetické zaměření a úprava terénu spojená s vyřezáním náletových dřevin. Cesta by měla být široká cca 150 cm s jednoduchým mlatovým povrchem. Následně by pak mohlo dojít i k úpravě (ozelenění) přilehlého svahu Višňovky. Cesta by tak umožnila využít k procházce další, doposud nepřístupnou část parku. Pěšina by byla alternativou k chodníku vedenému podél silnice, který se nachází na severní straně parku.

Odhadované náklady

225000 Kč

Umístění

Realizovatelné

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy