Propojení ulic K Roklím a V Pískách

Celý projekt by spočíval ve zmírnění stoupání směrem od ulice V Pískách, respektive Spojová do ulice K Roklím. Tato úprava by pomohla zlepšit schůdnost pěšiny, která zde spontánně vznikla. Jedná se o trasu, která se s postupující výstavbou „Nové Chýně“ čím dál tím více používá a zpevnění jejího povrchu by uvítala jistě řada občanů Chýně.
Realizovatelné
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Celý projekt by spočíval ve zmírnění stoupání směrem od ulice V Pískách respektive Spojová do ulice K Roklím. Jednalo by se o vyrovnání (vybagrování) travnaté meze o délce cca 20 m a šířce 2 m. Tento úsek by pak volně navázal na panelový chodníček, který už v horní části je. Na povrch nové pěšiny by byly použity zatravňovací, betonové tvárnice o rozměru 600x400x100 mm, uložené na vyrovnaný a zhutněný, hliněný podklad. Tento typ tvárnic je navržen z důvodu jednoduchosti, trvanlivosti, přírodního vzhledu a schopnosti zamezit vodní erozi, která v tomto úseku hrozí.

Odhadované náklady

60000 Kč

Návrh na mapě

Nejnovější návrhy