Máme výsledky hlasování druhého ročníku Broďáci Brodu!

V letošním roce se ucházelo o vaši přízeň ve veřejném hlasování o vítězné návrhy participativního rozpočtu Broďáci Brodu celkem 17 zajímavých námětů. Rozhodovali jste o investicích v celkové hodnotě 600 000 Kč, které byly na jejich realizaci vyčleněny z rozpočtu města. Počet hlasujících se oproti loňskému roku navýšil o 23,7% a do hlasování se zapojilo 1091 hlasujících. Podrobné výsledky najdete v tabulce níže.

Vítězným návrhem s 543 hlasy se stal návrh Psí park Evy Zhřívalové s rozpočtem 198 263 Kč. Oplocený parčík s herními prvky pro čtyřnohé kamarády pejskařů bude vybudovaný na pozemku ležícím za novu školní jídelnou s vchodem ze Žižkovy ulice. Zajímavostí je, že v loňském roce se Psí park umístil na desátém místě. „To je krása! Je to skvělé! Jsem ráda, že mohu něco ve městě ovlivnit.“ Komentovala své vítězství sama autorka.

Druhou příčku v žebříčku obsadil nový návrh Oživení dětského hřiště u radnice s rozpočtem 55 000 Kč. Pro tento návrh Andrey Hradecké hlasovalo 330 hlasujících a díky tomu bude stávají hřiště vedle radnice na Husově náměstí doplněno o nové pískoviště, odpadkový koš a lavičky.

Tak jako paní Eva Zhřívalová, tak se i paní Alexandra Kecová nezalekla loňského neúspěchu. Letos opět podala návrh, jehož cílem bylo osazení herních prvků pro školní děti v parčíku v Hálově zahradě, v blízkosti venkovní posilovny u Šembery. Její návrh Hřiště i pro větší děti s rozpočtem 372 000 Kč a 310 hlasy jasně potvrdil poptávku po smysluplném trávení volného času starších dětí. Součet nákladů všech tří uvedených návrhů, ale přesahuje možnou částku 600.000 Kč. V pravidlech máme uvedeno, že pokud finanční prostředky nebudou dostačovat na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh s omezeným rozpočtem. S paní Kecovou jsme se tedy dohodli na tom, že ze čtyř plánovaných herních prvků se pořídí jen tři a rozpočet jejího návrhu se tím pádem poníží.

Pane starosto, co říkáte letošním výsledkům?
„Předně je potřeba opětovně pochválit českobrodskou veřejnost za aktivní zapojení do projektu participativního rozpočtu. Sešlo se zase mnoho velmi kvalitních návrhů, ale množství peněz je omezené a samozřejmě se nedostane na všechny. U vítězného projektu je zarážející druhý nejvyšší počet negativních hlasů, ale i přes to se psímu hřišti podařilo zvítězit a je potřeba to respektovat. Blahopřeji všem úspěšným a těm ostatním přeji, aby to vyšlo příště.“

Velký díky patří všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili jako autoři, spoluautoři, konzultanti návrhů nebo jako hlasující. Děkujeme také těm, kteří vyplnili anketu. V nejbližších dnech budou vítězné návrhy předloženy radě města ke schválení. Následovat bude spolupráce s navrhovateli na realizaci jejich návrhů, kterou můžete sledovat v Galerii návrhů.

Výsledky hlasování

pořadínávrhcelkový počet hlasů pozitivní hlasynegativní hlasycena návrhucena kumulativně
1Psí park419543124198263198263
2Oživení dětského hřiště u radnice3123301855000253263
3Hřiště i pro větší děti27831032372000625263
4Renovace vybavení čekárny dětského oddělení25730346135000760263
5Lavičky u stezky Břetislava Jedličky-Brodského25226412110000870263
6Barevné hřiště stezka Štolmíř2492732487000957263
7Lávka přes Kounický potok232257251200001077263
8Park 25/malá lezecká stěna/boulder227272453961891473452
9Barevné hřiště Cihelna20522116750001548452
10Rekultivace prostoru před knihovnou/infocentrem187240532500001798452
11Fotbalové branky a basketbalové koše k volnému sportování16018222400001838452
12Veřejná pítka – osvěžení pro všechny Broďáky!152200483620002200452
13Nový kabát pro staré květináče9513439370002237452
14Cesta kolem kapličky5589341500002387452
15Vánoční osvětlení - varianta A872643054522692904
16Vánoční osvětlení - varianta B366633893453082249
17Fotopoint - panorama Českého Brodu-63741371625003244749

Statistiky hlasování

Sdílejte výsledky s ostatními!
Facebook
Twitter
Email

Nejnovější aktuality