Prověření realizovatelnosti návrhů ukončeno!

31. 3. 2021
PCstul

Po upřesnění konečné verze námětů navrhovateli jsme požádali příslušné odbory MěÚ Český Brod o vyjádření, zda jsou realizovatelné či nikoliv. Odbor výstavby a územního plánování hlídal u většiny návrhů zda nejsou v rozporu s platným územním plánem nebo s územními studiemi. Odbor výstavby a územního plánování – památkové péče se zabýval návrhy, které se dotýkaly městské památkové zóny. Odbor životního prostředí a zemědělství se vyjadřoval především k ochraně přírody, ovzduší nebo návrhy posuzoval z hlediska vodního hospodářství. Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad zkoumal návrhy, které se týkaly silnic, cest a chodníků. Odbor rozvoje se díval na návrhy hlavně optikou rozpočtáře realizovatelnosti návrhu a posuzoval akce v širších souvislostech a koncepčních plánech rozvoje města. Konečné skóre je velmi pozitivní. Z celkem 29 podaných návrhů jsou 4 nerealizovatelné a 1 byl na žádost autora vyřazen. Do hlasování jde tedy celkem 24 návrhů.

Sdílejte článek s ostatními!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další aktuality