Jak může vypadat participativní rozpočet hlavního města? Má být tvořen odspodu z jednotlivých částí nebo řízen centrálně? Jaké jsou vlastně cíle těch, co participativní rozpočet v hlavních městech Visegrádské čtyřky zavádějí? Takové otázky si budeme klást a spolu se zástupci Varšavy, Bratislavy a Budapešti také odpovídat na konferenci ve Varšavě ve dnech 25. – 26.10. 2018.

Konference přichází v přelomovém období. Ve Varšavě, Bratislavě i Praze budou probíhat v tuto dobu volby do místních zastupitelstev. Zejména pro pražské politiky je to skvělá příležitost podívat se s námi po několika letech znovu do Varšavy, která byla jednou z inspirací pro participativní rozpočty, tak jak byly v zásadě poprvé testovány v roce 2015 Praze Zbraslavi či na Praze 10. Konferenci připravujeme ve spolupráci s Centrem pro komunikaci s občany, které už 5 let participativní rozpočet Varšavy organizuje. Budou to právě pracovníci tohoto “odboru”, kteří budou společně s námi a diskutovat o zlepšování efektivity participativního rozpočtu jako nástroje pro aktivní zapojení občanů do rozhodování.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ

Společně s kolegy z dalších partnerských organizací na konferenci představíme publikaci případových studií jednotlivých měst. Pod vedením Roberta Sobiecha ze soukromé univerzity Collegium Civitas vznikla čtveřice případových studií jednotlivých měst. V ní jsme se zaměřili na detailní popis příčin proč participativní rozpočty v těchto městech vznikají, jaké jsou hlavní bariéry pro jejich využívání a kdo stojí za jejich využitím. Protože každé z měst má svůj specifický postup tvorby participativního rozpočtu, zaměřila se publikace na detailnější popis procesu jak participativní rozpočty vznikají zejména s ohledem na informování a zapojení veřejnosti.

Pokud máte zájem o účast neváhejte kontaktovat našeho koordinátora nebo kolegyni v Polsku (viz pozvánka).

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook
Facebook