Participativní rozpočet pro velká města

příspěvek - konference IVF 2018
příspěvek – konference IVF 2018

Konference přichází v přelomovém období. Ve Varšavě, Bratislavě i Praze budou probíhat v tuto dobu volby do místních zastupitelstev. Zejména pro pražské politiky je to skvělá příležitost podívat se s námi po několika letech znovu do Varšavy, která byla jednou z inspirací pro participativní rozpočty, tak jak byly v zásadě poprvé testovány v roce 2015 Praze Zbraslavi či na Praze 10. Konferenci připravujeme ve spolupráci s Centrem pro komunikaci s občany, které už 5 let participativní rozpočet Varšavy organizuje. Budou to právě pracovníci tohoto „odboru“, kteří budou společně s námi a diskutovat o zlepšování efektivity participativního rozpočtu jako nástroje pro aktivní zapojení občanů do rozhodování.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ

Společně s kolegy z dalších partnerských organizací na konferenci představíme publikaci případových studií jednotlivých měst. Pod vedením Roberta Sobiecha ze soukromé univerzity Collegium Civitas vznikla čtveřice případových studií jednotlivých měst. V ní jsme se zaměřili na detailní popis příčin proč participativní rozpočty v těchto městech vznikají, jaké jsou hlavní bariéry pro jejich využívání a kdo stojí za jejich využitím. Protože každé z měst má svůj specifický postup tvorby participativního rozpočtu, zaměřila se publikace na detailnější popis procesu jak participativní rozpočty vznikají zejména s ohledem na informování a zapojení veřejnosti.

Pokud máte zájem o účast neváhejte kontaktovat našeho koordinátora nebo kolegyni v Polsku (viz pozvánka).

Další příspěvky

aktualita_participatvní__komprim_2022

Po Covidové pouze se města opět vracejí k participativnímu rozpočtu

PI

„Za mě dobrý“ – zkušenosti koordinátorky se zaváděním participativního rozpočtu v Českém Brodě

Štěpán, náš školitel, představuje jak probíhá participativní rozpočtování v brandýsko-staroboleslavském PRima nápadu

„Studenti tvoří město“ aneb mládež zapojená do participativního rozpočtu