I mladí lidé ve svém okolí dokážou nalézt různá místa, která si podle nich žádají řešení a s takovými řešeními pak dokáží také přijít. Právě s potenciálem mladých jsme pracovali v projektu „Podílej se!“, který dal možnost mladým lidem v jejich městě něco změnit. Zároveň dal radnicím možnost komunikovat se svými mladými občany o tom, co chtějí a potřebují změnit ve svém městě.

Projekt Podílej se! Se v pilotní verzi uskutečnil v Chomutově a Lounech v Ústeckém kraji a zapojili se do něj žáci místních základních a středních škol. Každé město pojalo projekt participativního rozpočtu mladých po svém a nastavilo pravidla trochu jiným způsobem. Zatímco v případě Chomutova mohli mladí lidé navrhovat nápady podobně jako v „dospěláckém“ rozpočtu pro celé město, v Lounech se žáci zaměřovali na změny ve své vlastní škole. Nakonec se ukázalo jako přirozené, že žáci se u větší části projektů zabývali právě projekty ve školách a jejich bezprostředním okolí.

Celkově se do vytváření návrhů zapojilo v obou městech přibližně pět set žáků. V Chomutově měli mladí k dispozici celkem 180 000 Kč, kdy maximální částka na jeden projekt byla 90 000 Kč, a v Lounech 50 000 Kč při maximu 35 000 Kč na jeden projekt. Hlasování pak určilo v obou případech tři vítězné návrhy. V Chomutově zvítězil návrh na úpravu okolí Filipových rybníků a v Lounech projekt zabývající se obnovou školního bufetu.

Oproti běžnému participativnímu rozpočtu je také projekt „Podílej se!“ rozšířen také o několik školení, která pomáhají mladým účastníkům projít procesem přípravy vlastního návrhu pro participativní rozpočet. Podpořili jsme tím mladé lidi v jejich vlastní kreativitě a možnosti podílet se na budoucí podobě města, ve kterém žijí. A věříme tomu, že „Podílej se!“ přispěje k tomu, že v něm budou o to víc chtít žít dále.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook
Facebook