Společně s bosenskou neziskovou organizací AEOBiH od začátku roku 2017 pracujeme na otestování modelu participativního rozpočtu, který úspěšně funguje v ČR také v roce 2015 na Praze Zbraslavi, Praze 10 a dalších třech desítkách měst. Participace občanů tak díky české rozvojové pomoci dostává prostor také na Balkáně.

Od ledna letošního roku se nám podařilo získat důvěru třech bosenských obcí; Breza, Istočna Ilidža a Kreševo. Jedná se o malé obce kolem 10 – 15. tisíc obyvatel. Kromě podobné velikosti mají také všechny tři nové politické vedení obce, které je nakloněno novým experimentům a chtějí se svými občany skutečně začít bavit a podpořit jejich participaci na správě obce. Přestože je to v této zemi obtížné, každá z obcí přenechala malou část svého rozpočtu přímo svým občanům. V zemi, kde je stále významně podfinancována základní infrastruktura, kde jsou zároveň obecní rozpočty výrazně napjatější než u nás je to opravdu experiment.

Je zajímavé, že teoreticky by mělo participativní plánování rozpočtů fungovat v Bosně skvěle. Reforma místní veřejné správy pod taktovkou Spojených národů vytvořila demokraticky volené struktury až do úrovně několikasethlavých komunit. Tyto “osadní výbory” sice nemají skutečnou moc, ale mají administrativní podporu v tom vyjednávat s vyšší politickou úrovní. Ta výkonnou moc má a disponuje finančními prostředky pro správu své obce. Faktické fungování tohoto systému však naráží z jedné strany na ochotu občanů a jejich zástupců se aktivně zapojovat například do finančního plánování, tak ochotou veřejných autorit brát seriózně požadavky přicházející z nižší úrovně.

V současnosti je ve zmiňovaných třech obcích připraven participativní rozpočet ve výši cca 250 tis. Kč a dokončují se přípravy před spuštěním celého procesu, který oproti české variantě využije již existujícího potenciálů místních výborů v jednotlivých obcích. Byly spuštěny stránky www.pbbih.com, které vycházejí ze zkušeností s užíváním českého webu a budou sloužit také obyvatelům obcí Breza, Istočna Ilidža a Kreševo. Do podzimu budou sesbírány podněty občanů, které budou následně ověřeny z hlediska realizovatelnosti a v únoru si obyvatelé zvolí své favority. V příštím roce pak proběhne také jejich realizace a vyhodnocení efektivity tohoto postupu.

Projekt je realizován díky finanční podpoře programu Transformační spolupráce, Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook
Facebook