NÁZEV: Zpevněná plocha u 10 ti garáží na p.p.č. 584/2 , v k.ú. Děčín
MÍSTO REALIZACE: Děčín – 2 , p.p.č. 584/2 k.ú. Děčín sjezd na místní komunikaci Vokolkova ulice
KRÁTKÝ POPIS: Návrh na úpravu stávající zpevněné plochy před 10 ti garážemi, včetně úpravy kanalizace.
POPIS: Návrh řeší úpravu plochy sejmutím stávající nesourodé vrstvy štěrkopísku a na celé ploše položit nový povrch ze zámkové dlažby s únosností pro pojezd osobních automobilů.
Plocha bude navazovat na stávající chodník, který je rovněž ze zámkové dlažby. S touto plochou bude řešena i kanalizace dešťové vody pro odvodnění pozemku.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 1. Vypracování projektu ………………………………………………. 10.000,- Kč
2 Likvidace a sejmutí stávajícího povrchu …………………… 40.000,-
3. Výstavba nové plochy, včetně sjezdu na komunikaci ….. 220.000,-
4. Oprava kanalizace ………………………………………………….. 15.000,-
C e l k e m : …………………………………………………………….. 285.000,- Kč

[question_map_results