NÁZEV: Zkratka na Starák
MÍSTO REALIZACE: Park podél náhonu zámeckého rybníka pozemek 2292/1.
KRÁTKÝ POPIS: V současné době je přes tuto část parku vyšlapaná cesta, která je bahnitá, plná louží. Je velmi využívaná. Navrhuji tuto cestu vydláždit a tím logicky propojit prostor od autobusové zastávky s průjezdem pod železniční tratí křižovatky Oblouková x Provaznická
POPIS: Navrhuji vydláždit chodník pomocí betonové dlažby, ideálně ve stylu okolních nových chodníků. Chodník by stačil 2 m široký, tj. 2 řady velkoformátových dlaždic, plus obrubníky. Prostor bych doplnil dvěma ks laviček.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500000Kč

[question_map_results