NÁZEV: SPORTUJEME I VEČER
MÍSTO REALIZACE: Hřiště ZŠ M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín 2
KRÁTKÝ POPIS: Ve městě Děčín chybí nejenom odpovídající hala na futsal, ale dokonce i venkovní hřiště. Nejblíže ideálu se blíží školní hřiště ZŠ M. Tyrše. Pokud by se na něm dostavělo umělé osvětlení bude odpovídat pravidlům a normám pro konání soutěžních utkání na místní a okresní úrovni.
POPIS: Přivedení kabelů s elektrickou energií na hřiště. Vybudování šesti stožárů na osvětlení, tři na každé delší straně hřiště. Stožáry budou osazeny moderními, nízkonákladovými světly. Dále zřízení řídící skříně (zapínání, vypínání, pojistky)
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 350 000 Kč

[question_map_results