NÁZEV: Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem
MÍSTO REALIZACE: Městský lesopark Pod Kvádrberkem poblíž dolní vodárny, katastrální území Děčín, číslo parcely 673/1.
KRÁTKÝ POPIS: Obsah původně ozdobného jezírka tvoří bažina a zahnívající materiál. Přestože je přítok tvořen pramenitou vodou, obsah jezírka je potenciálně hygienicky závadný, nebezpečný pro malé děti a domácí mazlíčky. Projekt řeší vypuštění, vyčištění dna jezírka a napájejícího potůčku a pravidelnou údržbu po jeho sanaci.
POPIS: Projekt řeší vypuštění obsahu jezírka do odtoku, vyvezení odčerpání zbytkových kalů s vyvezením pevných kusů, vyčištění dna včetně dna přítoku nad křížením s vycházkovou stezkou a vymytí dna tlakovou vodou. Dále řeší zařazení pravidelné údržby jezírka do objednávek magistrátu na údržbu lesoparku. Výkony musí být smluvně zajištěny a odbor Magistrátu města Děčín, který práce objedná,bude odpovědný za kontrolu jejich provedení a za stav jezírka.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Náklady na první sanaci 15 tis. Kč. Náklady na pravidelné čištění 2x ročně(z toho jednou vždy po spadu listí) 15 tis. Kč./rok

var map62;
function initialize() {
var mapOptions62 = {
zoom: 5,
center: {lat: 50.784, lng: 14.228}
};
map62 = new google.maps.Map(document.getElementById(‚map62‘),
mapOptions62);
// Place a marker on the map
var marker62 = new google.maps.Marker({
position: {lat: 50.784, lng: 14.228},
map: map62,
draggable:false
});
}
google.maps.event.addDomListener(window, ‚load‘, initialize);