NÁZEV: ptačí domky
MÍSTO REALIZACE: Vybrané lokality určené po konzultaci s ornitologem a architekem.
KRÁTKÝ POPIS: Cílem projektu je vytvořit zajímavé a umělecky zpracované ptačí budky, které budou instalovány ve veřejném prostranství. Nejen že vytvoříme útočistě pro ptáky, díky kterým pak bude město živější a opět o kousek blíže přírodě, ale díky uměleckému zpracování vytvoříme unikátní umělecký funkčí objekt, který zajisté přitáhne pozornost turistů, ale i médií.
POPIS: vyhotovíme stavebnice budek a zapojíme školy do kompletace.
Budky zhotovýme dle plánků od ornitologů, stejně tak s nimi probereme nejlepší místa k umístění.
Umělecky nainstalujeme budky do veřejného prostranství.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 180.000Kč
v nákladech se počítá s projektovým vedoucím, vytvořením stavebnice budek (dřevo, spojovací materiál, nátěry, práce), uměleckým návrhem a instalací

[question_map_results