IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE
Jméno a příjmení navrhovatele:

Věk:

Adresa bydliště navrhovatele:

Adresa trvalého pobytu (pokud se liší):

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

GARANTI NÁVRHU PROJEKTU
Jméno a příjmení garanta:

Věk garanta:

Adresa trvalého pobytu garanta:

Kontakt:

Jméno a příjmení garanta:

Věk garanta:

Adresa trvalého pobytu garanta:

Kontakt:

NÁVRH PROJEKTU
Název:
(Úderný a jasný, bude Váš návrh provázet až do hlasování.)

Místo realizace návrhu:

Krátká anotace návrhu:
(Krátký a výstižný popis návrhu projektu, který bude použit pro jeho propagaci. Max. 500 znaků.)

Odůvodnění:
(Co nejpřesnější odůvodnění návrhu projektu, jakou situaci Váš návrh projektu řeší, čím bude přínosný. Max. 2000 znaků.)

Popis:
(Co nejpřesnější popis návrhu projektu, aktivit, prvků, způsobů realizace apod. Max. 2000 znaků.)

Předpokládané náklady:
(Pokuste se odhadnout, kolik Váš návrh bude stát. Můžete se pokusit oslovit možné dodavatele. Můžete zkusit popsat konkrétní položky, které Váš návrh obsahuje a odhadnout jejich cenu.)

Ilustrační obrázek Vašeho návrhu
(povinná příloha) Tento obrázek použijeme pro prezentaci Vašeho návrhu na webu i v tiskovinách města. Prosíme o dostatečně kvalitní obrázek, ke kterému máte autorská práva
Vybrat soubor
Vybrat soubor
Vybrat soubor
Zde můžete na mapě vyznačit (chytnutím červeného bodu na mapě), kterého místa v Děčíně se Váš návrh týká

z. šířka

z. délka

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů statutárním městem Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 40502, Děčín.

ano, souhlasím


Chcete nám poslat svůj nápad? Znáte pravidla, jak jej správně podat?

Prodívejte se, prosím, také na návod