NÁZEV: Pítka na veřejném prostranství
MÍSTO REALIZACE: Veřejně přístupná místa v Děčíně (10 ks):
1 – v blízkosti dětského hřiště u bývalé polikliniky, 2 – Mariánská louka, 3 – Jižní zahrady Děčínského zámku, 4 – nábřeží „u Rogala“, 5 – Masarykovo nám., 6 – v blízkosti vstupu na Via Ferratu, 7 – úsek mezi ZOO a Pastýřskou stěnou, 8 a 9- 2x cyklostezka směr Těchlovice, 10 – cyklostezka směr Dolní Žleb – Německo,
s přihlédnutím k trase zasíťování veřejného vodovodu.
KRÁTKÝ POPIS: V současné době jsou v Děčíně 4 pítka. Záměrem projektu je vybavit veřejně přístupná místa v Děčíně pítky pro obyvatele, turisty, sportovce, cyklisty a psí miláčky a zvýšit tím atraktivnost Děčína jako turistického cíle a místa pro rodiny s dětmi. Výhodou navrhovaného typu FUENTE je, že slouží nejen k pití, ale lze si naplnit láhev, napojit psí miláčky a příp. umýt bolavá odřená místa a špinavá ústa malých ratolestí.
POPIS: Navrhovanou variantu jsme zvolily po předchozím rozsáhlém průzkumu mezi výrobci pítek, kdy jako nejpraktičtější produkt se jeví pítko výrobce Lacitta s.r.o., typ Fuente, které má variantu i se zabudovanou miskou pro psy http://metalco-mobiliar.cz/?s=G01415911&lang=cs.
Vytipovaná místa a konkrétní umístění pítek je potřeba přizpůsobit trase vedení veřejného vodovodu a projednat možnost jejich napojení se správcem sítí SČVK, a.s.
Pro úsporu vody je pítko opatřeno tlačným ventilem a voda teče po dobu stlačení ventilu.
V rámci projektu je možné vytipovat další vhodná místa k umístění veřejných pítek tak, aby vyhovovalo potřebám města, jeho obyvatel a návštěvníků.
Projekt lze navýšit o další kusy v případě, že se podaří vyjednat se společností SČVK, a.s. forma spolupodílení se na zásobování pitnou vodou a údržbě pítek. Dále je možné využít dotace na oblast cestovního ruchu v případě jejího vyhlášení. Po konzultaci s dodavatelem je možné vyjednat i množstevní slevu, tím dojde ke snížení nákladů na pořízení 1 ks pítka.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Roční údržba včetně zásobování vodou u dvou z výše uvedených pítek vyjde SČVK na cca Kč 9.000,-. Předpokládané náklady na cca 10 pítek jsou v rozmezí Kč 300.000,- – 350.000,- dle zvoleného typu a materiálu pítka. Předpokládané náklady na zabudování 1 ks pítka cca do Kč 5.000,-, celkem tedy Kč 50.000,- a dále náklady na zásobení pitnou vodou a údržbu v roční výši Kč 50.000,-. Celkové náklady projektu cca Kč 450.000,-.

[question_map_results