NÁZEV: Knihovna Věcí
MÍSTO REALIZACE: Objekt ve vlastnictví města Děčín
KRÁTKÝ POPIS: Knihovna Věcí je Centrum propojování generací a komunit, předává uvědomění,že si nemusíš pořád něco kupovat, nabourává všudypřítomný konzum.Napomaha sdílet, tvořit,je místem, kde se sdílí nejen věci,ale i nápady a myšlenky 😊
POPIS: Můj projekt je realizovatelný pokud ho město podpoří a pomůže nalézt vhodný objekt..od toho se odvíjí veškerá další realizace mého nápadu.. Vše ostatní týkající se aktivit a způsobů realizace jsem již popsala v předešlých odstavcích.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Investice do objektu může být nulová,pokud je v dobrém stavu.Vymalovani, zařízení funkčnosti objektu../voda,elektrika,soc.zarizeni/ bude stát toliko dle stavu ,ve kterém se nachází.Pokud občané projekt podpoří,mohu zajistit lidi, kteří se budou podílet na renovaci zdarma..resp. vyberou si posléze za svou práci v Knihovně věci, které zrovna potřebují.

[question_map_results