NÁZEV: Invalidé a rodiny s malými dětmi snadno na Pastýřskou stěnu
MÍSTO REALIZACE: Pastýřská stěna
KRÁTKÝ POPIS: Město má ve svém majetku šachtu bývalého výtahu ve skále, který by byl tak užíván.
POPIS: Dolní nástupiště na současné úrovni stávající stavby a to do krátkého výtahu, který by dovezl cestující do úrovně, kde by po rovině přešli do druhého výtahu ve skále (žádné schody).
Výtah ve skále s nasvícením stěn, které po předchozím vyčištění by ukazovaly jednotlivé vrstvy pískovce (bývají i zbarvené).
Horní nástupiště na úrovni současného parkoviště u Nebíčka, tedy opět bezbariérový.
Možný samoobslužný provoz.
Lze zvážit vybudování dalšího vchodu a východu do ZOO u Nebíčka.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Dle nabídky trhu.

var map62;
function initialize() {
var mapOptions62 = {
zoom: 5,
center: {lat: 50.7719006, lng: 14.2113425}
};
map62 = new google.maps.Map(document.getElementById(‚map62‘),
mapOptions62);
// Place a marker on the map
var marker62 = new google.maps.Marker({
position: {lat: 50.7719006, lng: 14.2113425},
map: map62,
draggable:false
});
}
google.maps.event.addDomListener(window, ‚load‘, initialize);