Města Sadská

facebook_icon_small

infog1

V prosinci 2016 radnice uvolnila 250 tisíc z rozpočtu

infog2

V únoru 2017 proběhlo veřejné setkání a obyvatelé Sadské přednesli své první nápady.

infog3

Do 15.3.2017 mohou své návrhy písemně odevzdávat.

infog4

V březnu a dubnu budou projekty zkontrolovány a představeny veřejnosti.

infog5

V červnu budou obyvatelé o nejlepších návrzích hlasovat.

infog6

Do roka radnice vítězné návrhy zrealizuje.

Co je „participativní rozpočet“?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice města Sadská vymezila 250 tisíc z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

Aktuální zprávy

nejbližší události

no event

KONTAKTNÍ OSOBA

P1020164uprxx

Martin Shánil

Email: koordinator@mesto-sadska.cz

Telefon: 604 666 657