JAK NA TO

Návrh může podat každý obyvatel (tj. trvale bydlící či žijící) města Sadská. Pokud tedy máte nějaký nápad, pak stačí stáhnout si formulář ze záložky dokumenty, vyplnit a poslat, nebo donést nám ho.

základní pravidla pro navrhovatele jsou:

• Realizace projektu musí být v kompetenci města.
• V případě investičního projektu musí být tento na pozemku či majetku města nebo musí obsahovat návrh předběžný souhlas vlastníka s realizací projektu a rady města Sadská .
• Náklady na projekt nesmí přesáhnout 110.000,- Kč.
• Projekt musí být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování.
• Projekt nebude generovat roční provozní náklady přesahující 50% jeho pořizovací ceny.

• Návrh musí být formálně správně proveden
• Návrh projektu musí podpořit alespoň dva Garanti (obyvatele Sadské starší 18 let)

Se vším Vám rádi poradíme.  (kompletní pravidla)

Pro inspiraci se také můžete podívat, jaké nápady přihlásili k realizaci v jiných, již zapojených městech.

ukázky projektů.

Žďár nad Sázavou  Rumburk  Mnichovice  Praha 6

 

MAJETKOPRÁVNÍ MAPA

Pokud se váš návrh týká úprav ve veřejném prostoru, můžete si na tomto veřejném portálu ověřit, kdo je majitelem pozemků, na kterých plánujete realizaci vašeho návrhu. Pozemky města, které lze využít, jsou vyznačeny červenou mřížkou.