Přihlašovací formulář návrhu pro ročník 2018

Pokud si nejste s čímkoli jisti, prohlédněte si znovu pravidla, nebo ze zeptejte koordinátorky.

IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE
Jméno a příjmení navrhovatele
Adresa bydliště navrhovatele na území MČ Praha 3
Adresa trvalého pobytu navrhovatele: (pokud se liší od adresy bydliště)
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:
NÁVRH
Název Vašeho návrhu
Stručně a jasně, název bude Váš návrh do budoucna reprezentovat, tak ať se libí 🙂
Popis:
Co nejpřesnější popis návrhu, aktivit, prvků, způsobu realizace apod.
Odůvodnění:
Co nejpřesnější odůvodnění návrhu, jakou situaci váš návrh řeší, čím bude přínosný.
Předpokládané náklady
Výše předpokládaných nákladů, a to vč. DPH a souvisejících nákladů. Navrhovatel by si měl udělat ke zjištění nákladů průzkum, například u dodavatelů služeb, požadovaných komponentů či u realizátorů podobných projektů. Související náklady jsou všechny náklady, bez kterých se realizace neobejde a které je nutné zohlednit.
Odhad počtu osob zasažených realizací návrhu
Odhadněte počet osob, které budou finální podobu návrhu užívat/pro něž by byla realizace návrhu přínosem
PŘÍLOHY
Anotační fotografie/obrázek
Prosíme sem nahrajte obrázek, který bude použit pro prezentaci Vašeho návrhu na webu. Příloha by měla mít maximálně 3 MB. Na obrázek musíte mít autorská práva!
Vybrat soubor
Další podklady pro ilustraci
Zde nám můžete nám nahrát další nákresy, skici či doprovodnou obrazovou dokumentaci. Pokud by nebylo možné z důvod velkosti celou dokumentaci nahrát, zašlete nám ji např. přes úschovnu. (možnost vložit soubor se zobrazí až po přiložení anotačního fota/obrázku výše)
Vybrat soubor
Zde můžete na mapě vyznačit (chytnutím červeného bodu na mapě), kterého místa na Praze 3 se Váš návrh týká
z. šířkaz. délka
Podpisový arch
Váš návrh by mělo podpořit alespoň 15 dalších obyvatel Prahy 3. Podpisový arch si můžete stáhnout na těchto stránkách na adrese http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/dokumenty/.
Vybrat soubor
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů Úřadem Městské části Praha 3.
ano, souhlasím