PRŮBĚH REALIZACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

Trampolína do země se již ve Slunečním parku těší velkému zájmu veřejnosti, především dětí. V Lahovičkách byl instalován nový přístřešek MHD doplněný novou vývěsní tabulí. Kompostér je v provozu a jeho kapacita je naplněna; autor návrhu dále sbírá kontakty na rodiny,...

O PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU PRO ROK 2018 JE ROZHODNUTO

 V letošním hlasování o participativním rozpočtu MČ Praha- Zbraslav uspělo šest z osmi navržených projektů. Hlasování se zúčastnilo 762 obyvatel. Zvítězil projekt dětského hřiště pro Baně s 428 hlasy. Celkové náklady za šest vítězných projektů dosáhnou 786 000 Kč....

NAVRHOVATELÉ PŘEDSTAVILI SVÉ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ BYLO ODSTARTOVÁNO

Úřad MČ Praha - Zbraslav uspořádal v Městského domu v pondělí 12. února veřejně prezentace návrhů do participativního rozpočtu pro rok 2018. Od pondělí bylo také spuštěno hlasování, které skončí přesně za týden, tedy v neděli 18. února. Z deseti podaných návrhů jich...

Vyberte i Vy, které návrhy
se Vám nejvíce líbí!

Hlasování skončilo o půlnoci 18. února. 

 

Neváhejte nás kontaktovat!
Mgr. ANNA DUŠKOVÁ
koordinátorka

e-mail: projekt@mc-zbraslav.cz
tel.: 603 942 938

RADNICE UVOLNÍ ČÁST ROZPOČTU

LIDÉ PŘIJDOU S NÁPADY

ODEVZDAJÍ PROJEKTY PÍSEMNĚ

PRODISKUTUJÍ JE SE SOUSEDY

BUDE SE O NICH HLASOVAT

VÝSLEDEK BUDE SLOUŽIT VŠEM