Máte nápad na vylepšení Vašeho města?

Podej projekt

Právě Váš hlas rozhodne!

Hlasujte o projektech

Co se bude kolem Vás dít?

Podívejte se na podané projekty

PRŮBĚH REALIZACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

První z vítězných projektů letošního participativního rozpočtu, trampolína do země, byla instalována ve Slunečním parku na konci dubna. Na realizaci dalších vítězných návrhů se intenzivně pracuje, kompostér, meteostanice i přístřešek zastávky by měly být instalovány...

O PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU PRO ROK 2018 JE ROZHODNUTO

 V letošním hlasování o participativním rozpočtu MČ Praha- Zbraslav uspělo šest z osmi navržených projektů. Hlasování se zúčastnilo 762 obyvatel. Zvítězil projekt dětského hřiště pro Baně s 428 hlasy. Celkové náklady za šest vítězných projektů dosáhnou 786 000 Kč....

NAVRHOVATELÉ PŘEDSTAVILI SVÉ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ BYLO ODSTARTOVÁNO

Úřad MČ Praha - Zbraslav uspořádal v Městského domu v pondělí 12. února veřejně prezentace návrhů do participativního rozpočtu pro rok 2018. Od pondělí bylo také spuštěno hlasování, které skončí přesně za týden, tedy v neděli 18. února. Z deseti podaných návrhů jich...

Vyberte i Vy, které návrhy
se Vám nejvíce líbí!

Hlasování skončilo o půlnoci 18. února. 

 

Neváhejte nás kontaktovat!
Mgr. ANNA DUŠKOVÁ
koordinátorka

e-mail: projekt@mc-zbraslav.cz
tel.: 603 942 938

RADNICE UVOLNÍ ČÁST ROZPOČTU

LIDÉ PŘIJDOU S NÁPADY

ODEVZDAJÍ PROJEKTY PÍSEMNĚ

PRODISKUTUJÍ JE SE SOUSEDY

BUDE SE O NICH HLASOVAT

VÝSLEDEK BUDE SLOUŽIT VŠEM