Zde si můžete prohlédnout návrhy, které budou usilovat o Vaši podporu v březnovém hlasování. Rozpočty jednotlivých návrhů se budou v průběhu ledna ve spolupráci s navrhovateli ještě upřesňovat.

Ztracená cesta, ptačí stezka

Autor návrhu: Alena Kačinetzová Popis návrhu: Od hotelu Myšlín vede za vodotečí cesta a ztrácí se v náletech stromů. Součástí projektu je vyčištění této cesty tak, aby bylo možné opět chodit z konce Myšlína do Mnichovic, aniž bychom museli jít po hlavní silnici. Podél...

číst více

Zastavení v Pěšinách

Autor návrhu: Miroslav Polák Popis návrhu: Zpracování projektové dokumentace na úpravu prostoru bývalého cvičiště pro psy v ul. V Pěšinách. Dokumentace by měla řešit úpravu zeleně stávající a výsadbu nové. Úpravy zpevněných ploch s novými prvky drobné architektury...

číst více

Záchranářské vybavení pro hasiče

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu:  1. Zakoupení záchranářského batohu včetně jeho vybavení. 2. Zakoupení kyslíkové láhve, včetně redukčního ventilu a kyslíkových masek s koncentrátorem. 3. Zakoupení speciálních skládacích nosítek použitelných jak u...

číst více

Lavička na autobusovou zastávku před cukrárnou

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu: Pevné zabudování lavičky do chodníku u zastávky autobusu. Vzhled i materiál lavičky by měl být stejný jako u laviček na náměstí. Umístění návrhu: u autobusové zastávky na Masarykově náměstí (před cukrárnou) Předpokládané...

číst více

Zábradlí na náměstí

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu: Zábradlí stejného vzhledu, jaký má již zábradlí na náměstí, bude umístěno na obloukové schodiště (pod papírnictvím), další zábradlí bude umístěno na dvojím schodišti (u mozaiky) vedoucím od Centra levného nákupu k prodejně...

číst více

Pocitová stezka

Autor návrhu: Veronika Küblová Popis návrhu: Předmětem návrhu je vybudování chodníčku pro bosou chůzi v délce cca 10-15 m v prostoru přírodního parku U tygra. Jedná se o chodník tvořený obrubníkem z dřevěných kulatin nebo štípaného kamene a různými přírodními...

číst více

Bezpečná cesta do města, školy i školky i na Podhorky

Autor návrhu: Michaela Hrstková, Radka Procházková Popis návrhu: Smyslem projektu je zřízení bezpečné cesty pro chodce, vedoucí z náměstí do Základní školy v Bezručově ul., na hřiště Podhorky, do přilehlého lesa a oblasti Šibenička a Myšlín. Trasa by vedla nádvořím...

číst více

Bezbariérový městský úřad

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Městský úřad potřebuje výtah, který bude umístěn na plášti budovy a umožní bezbariérový přístup do budovy. Navrhuji zpracovat stavební studii, ze které vyplyne finanční náročnost na realizaci. Zárověň ji bude možno použít...

číst více

Barvy na Myšlíně

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Nově vzniklé opěrné zdi pro chodník na Myšlín by mohly zazářit barvami, pokud budou poskytnuty umělecké škole, jejíž studenti by navrhli jejich design. Pojďme nechat betonové palisády jako plochu pro "řízený" street art,...

číst více

Rozšíření možnosti třídění o sběr kovových obalů

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Nádoby na sběr kovových obalů jsou dnes běžnou součástí třídících hnízd v okolních obcích. Umožní nám chovat se šetrněji k přírodě.  Záměrem je rozšířit třídící hnízda o popelnice na sběr kovových obalů. Umístění návrhu: na...

číst více

Úprava prostranství Pod lípami

Autor návrhu: Sára Kabátová Popis návrhu: Děti potřebují pěstovat sociální vazby i mimo školu. Fenoménem se stalo jejich setkávání v parku Pod lípami po skončení vyučování. Pojďme jim vytvořit příjemnější a podnětnější prostředí. V parku Pod lípami by vznikl příjemný...

číst více

Obložení mostu přes Mnichovku a nové zábradlí

Autor návrhu: Tomáš Dudka Popis návrhu: Obložit stávající betonový most přírodním kamenem a opatřit most novým vzhlednějším zábradlím. Umístění návrhu: most přes Mnichovku na ulici Pražská Předpokládané náklady: 200.000 Kč...

číst více

Lavičky a osvětlení v ul. Podskalí

Autor návrhu: Kristina Málková Popis návrhu: instalace 2 laviček a veřejného osvětlení na Potočinách...chodí zde lidé od lékaře, nemají si kde odpočinout, rodiče s dětmi..je to jedna z mála rovinek a nejezdí tam auta...děti tam jezdí na odstrkovadlech, na...

číst více