Zde si můžete prohlédnout návrhy, které postoupily do hlasování v termínu od 15. do 30. března 2018

Úprava plotu u parkoviště vedle trafiky

Současný stav parkoviště vyžaduje opravu několika zjištěných závad popis viz příloha.Na opěrné zídce u potoka Mnichovka nejprve odstranit poškozené oplocení, opravit zídku, ze strany potoka dvě řady ztraceného bednění omítnout, na vršek zídky nalepit po celé délce...

číst více

Termokamera pro mnichovické hasiče

Termokamera je pomůcka vyvinutá pro hasičské zásahy. Naše jednotka má záměr využít toto zařízení, k vyhledávání ukrytých osob v prostorách zasažených zplodinami požáru, tím zvýšit pravděpodobnost jejich včasného nálezu a zároveň snížit pravděpodobnost úrazu hasičů na...

číst více

Zastavení v Pěšinách

Autor návrhu: Miroslav Polák Popis návrhu: Zpracování projektové dokumentace na úpravu prostoru bývalého cvičiště pro psy v ul. V Pěšinách. Dokumentace by měla řešit úpravu zeleně stávající a výsadbu nové. Úpravy zpevněných ploch s novými prvky drobné architektury...

číst více

Záchranářské vybavení pro hasiče

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu:  1. Zakoupení záchranářského batohu včetně jeho vybavení. 2. Zakoupení kyslíkové láhve, včetně redukčního ventilu a kyslíkových masek s koncentrátorem. 3. Zakoupení speciálních skládacích nosítek použitelných jak u...

číst více

Zábradlí na náměstí

Autor návrhu: Mariana Martinů Popis návrhu: Zábradlí stejného vzhledu, jaký má již zábradlí na náměstí, bude umístěno na obloukové schodiště (pod papírnictvím), další zábradlí bude umístěno na dvojím schodišti (u mozaiky) vedoucím od Centra levného nákupu k prodejně...

číst více

Pocitová stezka

Autor návrhu: Veronika Küblová Popis návrhu: Předmětem návrhu je vybudování chodníčku pro bosou chůzi v délce cca 10-15 m v prostoru přírodního parku U tygra. Jedná se o chodník tvořený obrubníkem z dřevěných kulatin nebo štípaného kamene a různými přírodními...

číst více

Bezpečná cesta do města, školy i školky i na Podhorky

Autor návrhu: Michaela Hrstková, Radka Procházková Popis návrhu: Vypracování prověřovací studie a projektové dokumentace pro zřízení bezpečné cesty pro chodce z náměstí do ZŠ, oblasti Podhorky, Šibenička, Myšlín aj. Cesta by vedla přes zahradu MěÚ, kde by byl zřízen...

číst více

Bezbariérový městský úřad

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Městský úřad potřebuje výtah, který bude umístěn na plášti budovy a umožní bezbariérový přístup do budovy. Navrhuji zpracovat stavební studii, ze které vyplyne finanční náročnost na realizaci. Zárověň ji bude možno použít...

číst více

Barvy na Myšlíně

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Návrh byl změněn (z důvodů nedokončené akce stavby chodníku) a namísto aplikace barev pomocí nástřiku lze dostat na Myšlín barvy díky ZELENI. Návrh je proto změněn na vytvoření trvalkovo – keřovitého záhonu na úrovni horní...

číst více

Rozšíření možnosti třídění o sběr kovových obalů

Autor návrhu: Kateřina Dudková Popis návrhu: Nádoby na sběr kovových obalů jsou dnes běžnou součástí třídících hnízd v okolních obcích. Umožní nám chovat se šetrněji k přírodě.  Záměrem je rozšířit třídící hnízda o popelnice na sběr kovových obalů. Umístění návrhu: na...

číst více

Úprava prostranství Pod lípami

Autor návrhu: Sára Kabátová Popis návrhu: Park Pod lípami je přirozeným místem, kde se dětí setkávají po skončení školy. Pojďme jim vytvořit komfortnější, podnětnější a příjemnější prostředí. Děti, které zde po vyučování tráví čas hovorem s kamarády či čekáním na...

číst více

Bezpečný pohyb chodců v okolí nádraží ČD Mnichovice

Autor návrhu: Jana Šimůnková Popis návrhu: Pořízení projektové dokumentace na dopravní opatření vedoucí k bezpečnému pohybu chodců v okolí nádraží ČD a celkové zklidnění ulice Nádražní od hostince po čekárnu ČD - návrh obytné zóny s parkovacími místy a s předností...

číst více

Lavičky a osvětlení v ul. Podskalí

Autor návrhu: Kristina Málková Popis návrhu: instalace 2 laviček a 6 ks veřejného osvětlení v ul. Podskalí. Chodí zde lidé od lékaře, nemají si kde odpočinout, rodiče s dětmi, je to jedna z mála rovinek a nejezdí tam auta. Děti tam jezdí na odstrkovadlech, na...

číst více