JAK NA TO?

Návrh může podat každý obyvatel (tj. trvale bydlící či žijící) ve městě Mnichovice. Pokud tedy máte nějaký nápad, pak stačí stáhnout si 2 formuláře ze záložky dokumenty, vyplnit a poslat na koordinatorka@promnichovice.cz nebo donést nám ho do podatelny MěÚ Mnichovice. Nově letos můžete podat návrh i elektronicky ZDE.

Základní pravidla pro navrhovatele jsou:

• Realizace projektu musí být v kompetenci města.

• V případě investičního projektu musí být tento na pozemku města (ověřit si to můžete zde při zaškrtnutí políčka vpravo – Majetek obce) nebo musí návrh obsahovat předběžný souhlas vlastníka s realizací projektu na jeho pozemku.

• Náklady na projekt nesmí přesáhnout 300 000,- Kč.

• Projekt musí být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování.

• Projekt nebude generovat roční provozní náklady přesahující 50% jeho pořizovací ceny.

• Návrh musí být podpořen 15 obyvateli města Mnichovice ve věku min. 16 let.

 

POSLEDNÍ DEN PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ JE 30. LISTOPADU, NEPROPÁSNĚTE JEJ!

 

MAJETKOPRÁVNÍ MAPA

Na mapě města (zaškrtnete vpravo Majetek obce – oranžové plochy) si můžete ověřit, které pozemky patří městu a na kterých můžete taktéž naplánovat realizaci vašeho návrhu.