JAK NA TO

Návrh může podat každý obyvatel (tj. trvale bydlící či žijící) v městě Mnichovice. Pokud tedy máte nějaký nápad, pak stačí stáhnout si formulář ze záložky dokumenty, vyplnit a poslat, nebo donést nám ho.

základní pravidla pro navrhovatele jsou:

• Realizace projektu musí být v kompetenci města.
• V případě investičního projektu musí být tento na pozemku či majetku města nebo musí obsahovat návrh předběžný souhlas vlastníka s realizací projektu a rady města Mnichovice .
• Náklady na projekt nesmí přesáhnout 300 000,- Kč.
• Projekt musí být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování.
• Projekt nebude generovat roční provozní náklady přesahující 50% jeho pořizovací ceny.

• Návrh musí být formálně správně proveden

Se vším Vám rádi poradíme.  Kontakt zde.

 

MAJETKOPRÁVNÍ MAPA

Na mapě města (zaškrtnete vpravo Majetek obce – oranžové plochy) si můžete ověřit, které pozemky patří městu a na kterých můžete taktéž naplánovat realizaci vašeho návrhu.