Jméno a příjmení navrhovatele:

Adresa bydliště navrhovatele:

Adresa trvalého pobytu navrhovatele (pokud se liší od adresy bydliště):

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

Název návrhu:
Stručně a výstižně pojmenujte svůj záměr.

Popis návrhu:
Co nejpřesněji popište návrh, aktivity, prvky, způsob realizace.

Odůvodnění:
Co nejpřesněji a krátce odůvodněte, jakou situaci návrh řeší, čím může být přínosný.

Stručná anotace:
Krátký výstižný text, který popisuje Váš návrh a jímž bude Váš návrh propagován.

Předpokládané náklady:
Výše předpokládaných nákladů a to vč. DPH a souvisejících nákladů. Navrhovatel by si měl u dodavatele služeb nechat vypracovat cenovou nabídku. Související náklady jsou ty, bez kterých se realizace neobejde.

Datum:

Ilustrační fotografie/obrázek:
Povinná příloha. Naskenujte nebo nahrajte ilustraci stávající situace v řešeném místě nebo obrázek Vašeho návrhu. Prosím pohlídejte si autorská práva obrázku.

Vybrat soubor

Podpisový arch:
Povinná příloha. Formulář Podpisový arch si můžete vytisknout pod záložkou Dokumenty a s 15-ti podpisy spoluobčanů, podporujících Váš návrh jej nahrajete do tohoto elektronického formuláře.

Vybrat soubor

Další přílohy
Pokud máte více příloh, můžete je poslat přes www.uschovna.cz na koordinatorka@promnichovice.cz

Vybrat soubor

Místo vašeho návrhu:
Připínáček umístěte na mapě tam, kde plánujete realizovat svůj návrh.

z. šířka

z. délka

Nejste robot
Prosím odškrtněte, že nejste robot.


Rozpracovaný návrh je možné jako soubor uložit do Vašeho počítače a znovu jej ve svém počítači vybrat a na této stránce načíst.
Vybrat soubor