Jméno a příjmení navrhovatele:

Adresa bydliště navrhovatele:

Adresa trvalého pobytu navrhovatele (pokud se liší od adresy bydliště):

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

Název návrhu:
Stručně a výstižně pojmenujte svůj záměr.

Popis návrhu:
Co nejpřesněji popište návrh, aktivity, prvky, způsob realizace.

Odůvodnění:
Co nejpřesněji a krátce odůvodněte, jakou situaci návrh řeší, čím může být přínosný.

Stručná anotace:
Krátký výstižný text, který popisuje Váš návrh a jímž bude Váš návrh propagován.

Předpokládané náklady:
Výše předpokládaných nákladů a to vč. DPH a souvisejících nákladů. Navrhovatel by si měl u dodavatele služeb nechat vypracovat cenovou nabídku. Související náklady jsou ty, bez kterých se realizace neobejde.

Datum:

Ilustrační fotografie/obrázek:
Povinná příloha. Naskenujte nebo nahrajte ilustraci stávající situace v řešeném místě nebo obrázek Vašeho návrhu. Prosím pohlídejte si autorská práva obrázku.
Vybrat soubor
Podpisový arch:
Povinná příloha. Formulář Podpisový arch si můžete vytisknout pod záložkou Dokumenty a s 15-ti podpisy spoluobčanů, podporujících Váš návrh jej nahrajete do tohoto elektronického formuláře.
Vybrat soubor
Další přílohy
Pokud máte více příloh, můžete je poslat přes www.uschovna.cz na koordinatorka@promnichovice.cz
Vybrat soubor
Místo vašeho návrhu:
Připínáček umístěte na mapě tam, kde plánujete realizovat svůj návrh.

z. šířka

z. délka

Nejste robot
Prosím odškrtněte, že nejste robot.