Návrhy, které zvítězily v PRo Mnichovice postupně realizujeme

První z úspěšných projektů PRo Mnichovice 2016 byl zdárně dokončen. Zakoupili a převzali jsme dva automatické externí defibrilátory (AED) a všichni zaměstnanci městského úřadu a také členové Sboru dobrovolných hasičů Mnichovice prošli školením v neodkladné první...

Prohlášení starostky Petry Peckové k PRo Mnichovice

Milí navrhovatelé a milí hlasující, především Vám chci velmi poděkovat za Vaše zapojení do participativního rozpočtu PRo Mnichovice. Byli jste totiž nejlepší z celé České republiky. První ročník nebyl nikde tak úspěšný jako v Mnichovicích. Navrhli jste 17 projektů,...

Výsledky hlasování

JSME NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ V ČR ! Výsledky PRo Mnichovice jsou tu. Děkujeme všem za jejich účast, autorům návrhů, garantům a všem těm, kteří se aktivně zapojili do prvního ročníku participativního rozpočtu. Celkový počet hlasujících 402 znamená více jak 11% celkové populace...

Hlasování bylo spuštěno!

Hlasování bylo spuštěno! Vy rozhodnete o tom, který ze 14-ti projektů PRo Mnichovice bude uskutečněn!  Tak neváhejte a vybírejte právě teď v záložce Hlasování! Hlasujte od 15. do 31. března zde na www.promnichovice.cz.

Navrhovatelé představili své projekty

Ve čtvrtek 23. února předvedli navrhovatelé v nové multifunkční učebně v ZŠ Mnichovice své projekty veřejnosti. Občané měli možnost zeptat se na detaily jejich návrhů a seznámit se tak blíže s projekty, které od 15. do 31. března budou bojovat v hlasování o přízeň ...

Pracovní setkání s navrhovateli

Na konci ledna se uskutečnilo pracovní setkání s navrhovateli projektů do participativního rozpočtu města. Všechny projekty jsou pro město velmi přínosné, jenom málo z nich se nedostalo do dalšího kola, kde bude probíhat hlasování. Důkazem snahy města o co nejnižší...

Podrobný seznam jednotlivých návrhů

Už jste měli čas a možnost prohlédnout si všechny podané návrhy? Ne? Tak tedy neváhejte a podívejte se na záložku http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/navrhy-obyvatel/ a můžete již začít přemýšlet o tom, které projekty podpoříte.   Sledujte dále tyto...

Umístění fotopastí u kontejnerů na tříděný odpad

Název návrhu: Umístění fotopastí u kontejnerů na tříděný odpad Autor návrhu: Richard Možíš Lokalita: v ul. Zámecká, Skuhrovecká, Fričova a u ČUV Cena celkem: 50 000,- Kč Popis: Důvodem umístění fotopastí  je především zamezení tvorby černých skládek a nepořádku u...

Osvětlení parčíku „Pod lipami“ u ZŠ

Název návrhu: Veřejné osvětlení parčíku „Pod lipami“ u ZŠ Autor návrhu: Jiří Grimmer Lokalita: parčík pod ZŠ Cena: 285 000,- Kč Popis: Parčík mezi ZŠ a domem hasičů nemá osvětlení, ačkoli jde o veřejné prostranství. Světla by usnadnila průchod od parkoviště ke škole,...

Dopravní zrcadlo – Šibenička

Název návrhu: Dopravní zrcadlo – Šibenička Autor návrhu: Jiří Grimmer Lokalita: ul. Šibeničky Cena: 10 000,- Kč Popis: Instalace silničního zrcadla v nepřehledné pravoúhlé komunikaci směrem od Šibeničního vrchu na Šibeničky by přispěla k větší bezpečnosti provozu, a...

LCD obrazovka pro informace o dění ve městě

Název návrhu: LCD obrazovka pro informace o dění ve městě Autor návrhu: Jiří Grimmer Lokalita: u lékařského domu na ul. Pražská Cena: 300 000,- Kč Popis: Městu chybí centrální „informační plocha“ – ta by šla nahradit např. venkovní obrazovkou umístěnou na...

Elektrokoloběžky

Název návrhu: Elektrokoloběžky Autor návrhu: Jiří Grimmer Popis: Elektrokoloběžky by se mohly stát moderním řešením rychlého přesunu občanů v rámci nejvytíženějších míst města, která jsou relativně vzdálená a navíc v kopcovitém terénu. Stanoviště elektrokoloběžek by...

Lednice pro sociálně slabší občany

Název návrhu: Lednice pro sociálně slabší občany Autor návrhu: Mariana Martinů, Barbora Martinů Popis: Lednice by měla být umístěna v Infocentru města a sloužit sociálně slabším občanům na získání potravin zdarma. Potraviny v originálním balení a s neprošlou lhůtou...

Zrestaurování litinového kříže na Božkově

Název návrhu: Zrestaurování litinového kříže z r. 1856 na Božkově Autor návrhu: Jitka Oriničová Lokalita: Božkov, křižovatka ulic Nádražní a Zámecká Cena: 60 000,- Kč Popis: Kříž se nachází na frekventovaném místě, prostorem vede i cyklostezka. Cílem projektu je...

Veřejné ohniště

Název návrhu: Veřejné ohniště Autor návrhu: Petr Olejník Lokalita: nad parkem Holíka Cena: 200 000,- Kč Popis: Na území Mnichovice se  nenachází povolené a bezpečné místo na veřejné rozdělávání ohně za účelem opékání či grilování. Ohniště by sloužilo jako místo...

Přístřešky pro kontejnery na tříděný odpad

Název návrhu: Přístřešky pro kontejnery na tříděný odpad Autor návrhu: Richard Možíš Lokalita: u OD Mnichovka, u Myšlínského rybníku Cena celkem: 300 000,- Kč Popis: Cílem návrhu je zkrášlení města vytvořením čistých a upravených míst pro ukládání tříděného odpadu ve...

Mobilní svodidla v Nádražní ulici

Název návrhu: Mobilní svodidla v Nádražní ulici Autor návrhu: Mariana Martinů Lokalita: levotočivá zatáčka pod železnicí v ul. Nádražní Cena: 200 000,- Kč Popis:  Mobilní svodidla se zábradlím v rizikových částech Nádražní ulice umožní bezpečnější provoz na silnici i...

Tísňová SOS tlačítka

Název návrhu: Tísňová SOS tlačítka Autor návrhu: Mariana Martinů Popis: Tento návrh by měl pomoc seniorům samostatně bydlícím v Mnichovicích v případech zdravotních obtíží nebo v případech ohrožení na životě jiným člověkem. Odůvodnění vyřazení návrhu : Projekt se...

Defibrilátory pro město

Název návrhu: Defibrilátory pro město Autor návrhu: Mariana Martinů Lokalita: Informační centrum Mnichovice, Sbor dobrovolných hasičů Mnichovice Cena: 70 000,- Kč Popis: Zakoupení 2ks defibrilátorů zabezpečí občanům a návštěvníkům města dostupnější pomoc při případné...

Vánoční osvětlení stromu v MŠ

Název návrhu: Vánoční osvětlení stromu v MŠ Autor návrhu: Michala Kohnová Lokalita: v areálu MŠ Cena: 28 000,- Kč Popis: Vánočním osvětlením stromu vznikne nepřehlédnutelná výzdoba zpříjemňující vánoční čas nejen dětem školky, ale i všem okolo...

Přístřešek na kontejnery a stojany na kola v MŠ Mnichovice

Název návrhu: Přístřešek na kontejnery a stojany na kola v MŠ Mnichovice Autor návrhu: Michala Kohnová Lokalita: v areálu MŠ u horní vjezdové brány Cena: 250 000,- Kč Popis: Návrh řeší přemístění kontejnerů z dosavadního nevhodného umístění na pozemku do místa méně...

Revitalizace okolí Žižkova dubu

Název návrhu: Revitalizace okolí Žižkova dubu Autor návrhu: Alena Kačinetzová Lokalita: u zámečky Myšlín Cena: 20 000.- Kč Popis: Žižkův dub je zapsán do seznamu památných stromů a stává se častým místem procházek obyvatel Mnichovic. Tímto návrhem se řeší částečné...

Zapuštěné trampolíny

Název návrhu: Zapuštěné trampolíny Autor návrhu: Sára Kabátová Lokalita: park Holíka Cena: 300 000,- Kč Popis: Skákání na trampolínách může být skvělé sportovní vyžití pro děti i pro dospělé. V parku Holíka přispějí trampolíny k větší atraktivitě místa. Město plánuje...

Solární lampa s porty na dobíjení elektroniky

Název návrhu: Solární lampa s porty na dobíjení elektroniky Autor návrhu: Vlastimil Babor Lokalita: zelená plocha vedle nádražní budovy s pokladnou Cena: 300 000,- Kč Popis: Solární lampa umožní občanům dobíjet elektroniku s použitím sluneční energie. Místo bude...

Trampolíny, defibrilátor pro hasiče, elektrokoloběžky …

... to jsou jen ukázky ze 17 návrhů, které jsme přijali v rámci projektu Pro Mnichovice od našich občanů …. Skončila fáze podávání návrhů. Díky Vám, aktivním občanům, se nám sešlo neuvěřitelných 17 návrhů! Nelze nic jiného než všem navrhovatelům poděkovat!    Veškeré...