Současný stav parkoviště vyžaduje opravu několika zjištěných závad popis viz příloha.Na opěrné zídce u potoka Mnichovka nejprve odstranit poškozené oplocení, opravit zídku, ze strany potoka dvě řady ztraceného bednění omítnout, na vršek zídky nalepit po celé délce betonové dlaždice, následně ukotvit sloupky nového zábradlí od firmy REX s.r.o., typ ROSI. Vybrané zábradlí od dodavatele městského mobiliáře může sloužit jako vzor pro budoucí výměnu zábradlí na vedlejším břehu potoka před lékárnou a dále kolem potoka v ulici Podskalí lze použít pouze zahrazovací sloupky. Aby nedocházelo k opětovnému najíždění automobilů do zábradlí, budou na parkovací místa nainstalovány parkovací dorazy značky Park-It.Parkoviště doporučuji doplnit dopravní značkou, která časově omezí dobu stání od 7 do 19 hod. např. na 30 min., zamezí se tak blokování parkovacích míst odstavenými vraky vozidel.
Chci opravit a změnit tvář nevzhledného parkoviště v centru města.
1. Stavební práce 20.000,- Kč,
2. Parkovací doraz Park-It , dodávka, montáž 24.728,- Kč,
3. Zábradlí REX s.r.o., ROSI, dodávka, montáž 85.000,- Kč,
4. Dopravní značka s informační cedulí, vč. montáže 3000,- Kč.

Celkem 132.728,- + DPH = 160.601,- Kč

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!