Termokamera je pomůcka vyvinutá pro hasičské zásahy. Naše jednotka má záměr využít toto zařízení, k vyhledávání ukrytých osob v prostorách zasažených zplodinami požáru, tím zvýšit pravděpodobnost jejich včasného nálezu a zároveň snížit pravděpodobnost úrazu hasičů na základě rychlé orientace v prostoru, s následným opuštěním rizikových míst. Při požárech většiny prostor termokamera umožňuje efektivní vyhledání skrytého ohniska požáru a tím zabránit škodám na majetku, které jsou způsobeny zbytečnou demontáží konstrukcí. Další využití toto zařízení slouží, k vyhledávání zraněných osob a zvířat po dopravní nehodě, které se nenachází přímo v místě dopravní nehody. Právě za pomocí termokamery je možné i za snížené viditelnosti (mlha, noc) v těchto polních a lesních prostorech zachytit jejich teplotu těla.
Nákup termokamery pro jednotku sdružení dobrovolných hasičů Mnichovice.
155 000,-Kč včetně DPH dle cenové nabídky dodavatele.

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!