koordinátorka: Radka Cyrany

e-mail: koordinatorka@promnichovice.cz

telefon: 734 443 863 (8:00 – 13:00)

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ

RADNICE UVOLNÍ ČÁST ROZPOČTU

DO 30. LISTOPADU

MŮŽETE PŘIHLÁSIT SVŮJ NÁPAD

1. PROSINCE - 30. LEDNA

JEJICH REALIZOVATELNOST PROVĚŘÍ ÚŘEDNÍCI

ÚNOR

NÁPADY PRODISKUTUJEME NA SPOLEČNÉM SETKÁNÍ

11.-31. BŘEZEN

BUDETE O NICH HLASOVAT

DO DUBNA 2020

REALIZACE VÍTĚZNÝCH NÁVRHŮ