pr_mnichovice_logo2   facebook_icon_small

infog1

BŘEZEN 2016

zastupitelé schválili uvolnění 600 000 Kč z rozpočtu města

infog2

září – říjen 2016

město informuje své občany o PR

infog3

LISTOPAD 2016

připravte si své návrhy a zašlete je koordinátorce projektu

infog-man

Prosinec 2016 – Leden 2017

město prověří jejich realizovatelnost

infog4

únor 2017

prezentace jednotlivých návrhů

infog5

Březen 2017

hlasování o návrzích

Co je to participativní rozpočet a proč se do něj zapojit?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

Aktuální zprávy

události

nadcházející události

no event

Kontaktní osoba

fotka Radka

Radka Cyrany

Email: koordinatorka@promnichovice.cz

Telefon: 734 44 38 63

(pondělí – pátek: 8:00 – 13:00)